Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

50

AMAZONE.

flink, zonder versmeltende tusschentinten; frisch van kleur, maar toch eenigszins gedempt. De lichten zijn als in dekverf; de toets zichtbaar. Weet u nog die ornamenten die ik u wees? Op groenen grond, die dunne ranken van licht gelig groen, met fijne loovertjes en citroenen en een vogeltje op een tak — dat is met meesterschap er op getooverd, zoo vast en vlug als of het Japansch was.

— Wat? Japansch? Is dat ook al mooi? zoo viel Ada uit de verte in,

— Mooi? Meesterlijk, Hun bloemen en dieren zijn meesterlijk. Zie dien waaier van mevrouw van Buren eens, — maar zien, goed zien, opmerken; is er iets bevalligers en vasters, en zoo maar zonder aarzelen neergeschreven!

Marciana wierp haren waaier open en bezag hem en zij zag Aisma aan. Die man opent mij telkens nieuwe gezichtspunten, dacht zij, en hij heeft gelijk; eerst nu zie ik het.

—Nu, even zoo vast en geestig zijn deze ranken en bloemen en vogels, ph! zoo er op geblazen. Soms gaan zij verder, herinner u in die eene zaal dat muschje op een tak, grijs groen, pluizig, heelemaal buiten de verf, dat is een meesterstukje.

— O, en mijne heerlijke danseressen, zei van Walborch, wat een lichtheid van beweging, doorschijnend en gazig gekleed, als libellula's.

— En die met het kannetje, patch! in een, twee, drie toetsen is zij er op gezet, — schijnbaar, want die

Sluiten