Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AMAZONE.

55

Eens zat hij in die herberg welker muren eenig grof schilderwerk vertoonen, dat de gasten en wat. zij spraken er als fotografisch op verduurzaamde. Daar zaten twee herbergbezoekers te dobbelen.

— Ik kom uit, zegt de een.

— Neen, zegt de ander.

— Drie.

— Twee.

— Uit.

Maar dan krijgen zij twist, zooals wij op een tweede tafereel zien.

— Neen, geen twee.

— Voor mij.

— Drie.

— Ik.

— Voort, leugenaar, ik was het.

Nog een paar beeldjes; zij slaan er nu op los, maar de waard schiet toe; jaagt ze de deur uit en roept hun na:

— Er uit, gaat buiten vechten.

Dat alles staat nog op deze muren geschilderd en geschreven.

Met zijne gaaf om zich in het oude leven in te denken, ontwierp hij van dit levendige volkstooneeltje eene aardige teekening.

Op een van zijne dolende tochten onderzocht hij en teekende zeer nauwlettend allerlei kleine bizonderheden in de regio VI, Via nona en daar trof hem een opschrift op den muur:

Sluiten