Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

56

AMAZONE.

Odero se potero, se non, invitus amabc Haten, dat zal ik als 't kan, zoo niet — haar minnen, mijns ondanks. Het was eene dier uitboezemingen van liefdeswee, zooals men daar vaak op de muren aantreft. Hij glimlachte om het zonderlinge lot, dat zulk een vluchtigen zucht achttien honderd jaren bewaard heeft, maar de regel bleef hem in de ooren suizen, en hij dacht door eene onwillekeurige gedachtenreeks aan de schoone vrouw, die hem reeds veel belang inboezemde en die telkens door zijne verbeelding zweefde als een Pompejaansch beeldje aan den wand. Odero, se potero, haten, nu dat is te sterk, daar is geen reden toe, maar, dus vertaalde hij het in zijn eigen gevoel, ongedeerd blijven; — se potero;

als ik kan waarom kan men niet kunnen

phl als men maar wil. Se non — zoo niet dan

toch beminnen? Is dan die macht zoo onweerstaanbaar? Nu ja, voor den onervarene, maar als men eens in den strijd gehard is, bah!

En hij ging nauwkeurig de steentjes teekenen van een mozaïeken vloer, hoe hunne vormpjes waren, regelmatig en toch met zekere artistieke vrijheid, die er het mathematische en mechanische aan ontnam.

Ten slotte, verrijkt met tal van studies en plannen, vol van de levende indrukken dier stad, toog hij rechtstreeks naar Rome. Hij had er bij de Trinita de'Monti, in de Via Sistina, zijne kamers, waarvan er eene vrij goed voor atelier diende.

Al aanstonds, den eersten dag van niets doen,

Sluiten