Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AMAZONE.

59

Marciana en sloeg de oogen op Aisma, en op haar gelaat sprankelde de schalksche uitdrukking van vrouwelijk welbehagen en zekerheid.

— Och, zei Aisma met een schertsenden zucht, dat weten wij niet altijd bepaald aan te wijzen, wel voelen wij het ... . ., wij kunnen het ook wel uitdrukken in de kunst.

— Hoe hebt gij haar opgevat? Is zij blond of bruin? Is zij bevallig of statig?

— Ik had haar bevallig, maar dat deugt niet; zij moet krachtig zijn; niet zoogenaamd lief mooi, maar vol karakter en stijl.

— Schijnt u het karakteristieke hooger dan het schoone?

— Zoo uitgedrukt zou ik er niet ja op zeggen. Het schoone is het hoogste, maar het moet karakter en stijl hebben; het schoone is niet mooi.

— Zou schoonheid alleen dien overweldigenden invloed hebben'gehad, dien wij overal bemerken zoodra Helena optreedt?

— Zoo iets meende ik juist. Het is niet genoeg dat ik Helena laat optreden als eene schoone vrouw, er zijn zoo vele schoone vrouwen. Zij moet iets bizonders hebben, iets demonisch, iets dat fascineert, zonder dat men weet waarom. Dat hebben sommige vrouwen, zelfs zonder de hoogste schoonheid, zelfs met kleine afwijkingen die wij bij anderen niet zoo mooi zouden vinden, maar die men niet zou willen missen; dat werkt mee tot die geheimzinnige aan-

Sluiten