Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

60

AMAZONE.

trekkelijkheid. Ik zoek zulk een model of iets waarvan ik dat ten minste maken kan.

Zoo sprekende hadden zij zich van de muziek op den Pincio verwijderd en waren in eene laan gekomen waar van Walborch' zich op eene bank had nedergezet. Marciana stond voor hem. Zij was op dit oogenblik schoon maar had vooral dat eigenaardige dat Aisma getracht had: in woorden 'hit te drukken, en toen zijn oog op haar viel was hij als door een elektrieke vonk getroffen; hij bleef haar aanstaren. Er lag een glans over haar gelaat, als van een agaatroos in het zonlicht* Als goud blonk het haar en hare noordsche blankheid was in strenge vormen gevat, die zweemden naar die der Romeinsche keizersvrouwen. Het zacht geelachtig getinte kleed kreeg van zwarte kant en de prachtige gele roos op haar boezem het noodige reliëf. Ook hare fiere, zich gemakkelijk bewegende, maar krachtige gestalte prentte zich in zijne herinnering.

Toen hij den volgenden morgen aan het werk ging, kreeg de Helena eene geheel nieuwe gedaante.

Hij was door zijn goed geslaagd werk sterk opgewekt, en toen hij uitging kocht hij eenige kostbare rozen in de Via dei Condotti en reikte die op de Piazza di Spagna aan met een kaartje waarop hij schreef of hij 's avonds op het theeuur mocht komen.

Haar tot model te hebben! dacht hij.

Sluiten