Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AMAZONE.

65

schaving toonde. Als uit de asch van een bedolven en verwoest Pompei' — Aisma voelde deze vergelijking in zich opkomen — verrees dan bij haar de verborgen poëzie; tal van beelden en gedachten in de half verschoten teedere kleuren der Pompejaansche schilderingen, zacht en weinig stoffelijk zoo als dezen.

Zij had al een jaar of vier gezworven in Italië en Zwitserland, nu eens alleen, dan in gezelschap van andere dames, waarvan beide landen overvloeien, die om huiselijk leed of maatschappelijke misplaatsing, in den vreemde zwierven van pension tot pension. Somtijds voegen zij zich bij elkander en die pensions zijn dan toevluchtsoorden van ongehuwde vrouwen, waarvan de meesten in femelen en verveling handelen uit gebrek aan werkkring.

— O, dat zijn folterplaatsen, zeide Ada, die kamers zijn vunzig, de gangen en steenen 'trappen zijn vuil, en rieken naar petroleum en uien; daar woont men in hokjes met meubels van verlepten zwier; met valsche piano's waar Engelsche vromen stichtelijke liederen op tjengelen.

— Vindt gij in Rome geen afleiding?

— Och, in de huizen is het hier ook al vuil: in de Romeinsche keukens zie ik meiden dwars over het fornuis liggen slapen, en met een hoog gekapt hoofd in de asch op den houtskool te land komen; met zulk een zwart gezicht komen zij uwe brieven boven brengen.

— Vondt gij het dan in Florence niet liever?

Amazone. c

Sluiten