Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AMAZONE.

69

binnen, geheel in oudgrieksche kleeding, dat rondging met eene schaal waarop vruchten en gebak lagen. Het was eene aardigheid van Marciana, die haar kamermeisje zoo had uitgedost voor dezen avond. Een lang en slap kleed van zacht getinte stof hing met dunne smedige plooien van hare schouders en was met eene spang boven de armen bevestigd; over het hoog gegordelde middel hingen de plooien van den peplos heen. Om den hals droeg zij Marciana's ketting met Grieksche munten, en de zwarte haren der Romeinsche waren met twee paarse banden omwoeld. Van onder den kleedzoom waren de geellederen schoenen met uitgesneden stukken zichtbaar.

Dit schoone meisje in haar Griekschen dos wekte eene vroolijke opschudding en algemeene scherts, en Askol zei stil tot Marciana:

— Wij moeten dit idee eens verder uitwerken en bij mij in mijn atelier een klassiek feest maken, allen in antieke kleederdracht. — Zult gij meehelpen?

— Mooi! zei Marciana; wij zullen het doen op Salviati's verjaardag en dan maken wij eene tombola voor hem.

Samen zouden zij dit plannetje wel goed uitwerken.

Intusschen verwijderden zich eenige bezoekers en Aisma ging om dit eveneens te doen tot den heer van Walborch. Doch deze hield hem nog eene poos bezig.

— En wat zegt gij nu van mijn heerlijk, eenig Rome? vroeg hij.

Sluiten