Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AMAZONE.

77

het ronduit te zeggen, Michelangelo is al een eind dien weg op.

i— O, riep Askol met een heftig gebaar, — neen, neen! Michelangelo is onze man, voor ons modernen. Voor de antieke kalmte gaat ons bloed te snel en is ons gemoed te vol van velerlei,

— Zoudt gij denken dat een Helleensch gemoed ook geen hartstocht kende? Neen dat is het niet — maar zij wisten in hunne kunst de grenzen te bewaren. Michelangelo is een reus; hij es evenwel het grootst als hij zich matigt, in de Madonna van Santa Croce te Florence, bij voorbeeld. Sommige beelden van de graven der Medici zijn reeds te gewrongen en in Mozes mis ik eenvoud.

— Mozes is bedorven door het polijsten, dat neemt alle rust van het marmer weg.

— Dat kan zijn — maar voor mij, hoe groot hij als beeldhouwer ongetwijfeld is, nog grooter is hij mij als schilder in de Sixtina.

— Het antieke Rome heeft u al overmeesterd. Pas op; het moderne leven heeft ook zijne eischen; en die spreken zich ook in onze beeldhouwkunst uit.

— Misschien hebt gij voor een deel gelijk. Maar, ik kan het niet ter zij zetten, ik bewonder den beeldhouwer Michelangelo, en toch zou ik hem nog onvoorwaardelijker bewonderen als die verfoeilijke Bernini niet altijd achter hem stond, die hem overdrijft en parodieert.

— Kom eens mee naar beneden. Ik heb een groot werk onder handen.

Sluiten