Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

82

AMAZONE.

maakt mij dit nu gelukkig en tevreden? O Roma, Roma, waarin ligt uw wonderkracht? Uw Bernini is vaak een booswicht der kunst, en toch is dit fonteintje van hem en het is liefelijk schoon en weldoend!

De klokken sloegen het middaguur en hij ging de Via Sistina in naar zijne woning. Hij nam de Ilias en las weder de met zoo weinige trekken zoo meesterlijk geschilderde verschijning van Helena voor de Troïsche grijzen. In de plooien van het zilverheldere gewaad gehuld en van twee dienaressen gevolgd, snelde zij naar boven op de Skaiïsche poort; daar zaten de grijsaards om Priamos.

Grijsaards, thans wel rustend van krijg, maar binnen

den raadskring

Ijverig en kloek, aan de krekels gelijkende, welke in

bosschen

Boven de boomen gezeten de stem zoet klinkend verheffen.

Töeriïij nu Helena zagen hen naderend boven de toren, Spraken zij fluisterend de een tot den ander de vluchtige

woorden:

— Niemand wrake 't voorwaar, dat Trojaan en Acheiër

in 't pantser

Zoo lang zoo veel jammer om zulk eene vrouwe verduren.

Gansch d' onsterflijken vrouwen der goden gelijkt zij

van aanzicht.

Maar zelf zóo, hoe schoon zij ook zij, dat zij weer met

de schepen

Ga, en zij verder ons niet en den kinderen blijve ten

onheil.

Sluiten