Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

86

AMAZONE.

seis in de binnenlanden van Insulinde niets wisten van de leer van Bogerman en zelfs niet bevroedden waar Dordt lag, — en zonder dat konden zij er toch niet komen.

Een lach van Aisma viel haar in de rede, maar zij ging voort:

— Gij begrijpt, dat deze dames bij velen doorgingen voor toonbeelden van vroomheid en bij alle menschen nis zeer braaf. Ik was echter zoo vrij op te merken, dat met al haar toornen tegen de „iedelheden" der wereld — het was toen orthodoxe chic „iedelheden" te zeggen in plaats van ijdelheden — dat zij met al haar toorn tegen die iedelheden erg coquetteerden met aristokratische vromen en fijne freules. Ach, en zij liepen in de achterbuurten de kinderen te bepreeken en kropen in de gevangenissen om voorlezingen te houden voor zusters in den Heere, maar het lot van haar eigen jonge zusterskind trokken zij zich weinig aan. En het kind had geen vader om het te leeren, geen moeder om het te vormen. Al wijder en wijder werd de kloof tusschen de vrome tantes en het jonge meisje met haar behoefte aan levensvreugde en geestesvoedsel. Dat onschuldige levensgenot, dat geestesvoedsel, die muziek waarvoor zij dweepte, dat alles werd haar dagelijks verweten als ijdelheid, zonde en als een schande die zij over het vrome gezin bracht. Het meisje begon te kwijnen en hare frissche wangen verwelkten. Er werd raad geschaft in het conclave. Zij werd naar familie gestuurd, op een afgelegen buiten, vochtig

Sluiten