Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AMAZONE.

87

onder de sombere eiken, met een groot getralied hek, waarboven twee leeuwen tegen elkander zaten te lachen over de verbrokkelde wapenschilden die zij vasthielden. Vrolijkheid, zondige vroolijkheid zou het smachtende zieltje hier niet vinden, en toch vond zij er wat rust van godsdienstige vervolging. Uit dien tijd zijn de eerste brieven die ik van haar heb, — brieven, ik wou dat gij ze lezen kondt, vol poëzie, komisch om de contrasten en opmerkingen en zoo goed van stijl, dat men ze zóo kon drukken. Vooral in de latere, vollntterheid, wanhoop, fijne poëzie en gave van opmerking, ligt een talent — o, als ik zie welk een rijk hartje, welke gaven Mer verwoest zijn door die nijdigen met haar heiligenschijn! '

Marciana werd warm bij haar verhaal en Aisma, die haar bij wijlen van ter zijde aanzag, werd medegesleept door den rijken geest, vloeiend van zulke schoone lippen. Telkens namen zifërnog een stukje wandeling bij.

— En? vroeg hij, om haar weder aan den gang te brengen.

— Toen kwam er op eens een man in het spel. Schoon het kind zoo wereldsch heette, een man was haar nog een schrik. Te huis kwamen nooit andere mannen dan hoog dichtgeknoopte Engelsche geestelijken of een deugdelijk geijkte dominé van jaren, als er over zendelingen moest beraadslaagd worden of het geloof in gevaar en geld noodig was om het te schoren. Ada kreeg een katoenen japonnetje en de zendelingen slokten de rest op, die zijde had kunnen

Sluiten