Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

88

AMA2ÖNË.

bekostigen, ja brocaat! — Nu, die man meende het goed, maar legde het onhandig aan, zoo als de meeste mannen.

Aisma schoot in een lach en zag haar aan.

— Wel ja, zeide zij; mannen willen meestal een meisje bemachtigen, onderwerpen; zij willen dat eene vrouw hare zelfstandigheid afstaat; zij vorderen dat wij in hun wezen opgaan, en zij vergeten dat wij ook een wezen hebben.

— Met uw verlof — ik meen ook dat er in het verbond van een man en eene vrouw samenvloeiing moet plaats hebben; twee autokratische machten naast elkander kunnen toch niet bestaan.

— En daarom moeten wij in uw autokratie verzwolgen worden?

Hij wilde niet erkennen dat dit eigenlijk meestal geëischt of verlangd werd en zocht dus eenen uitweg.

— Gij zult moeten toegeven dat in den regel de man de krachtigste en meest ontwikkelde is; althans de meest ervarene. Twee kleuren naast elkaar mogen niet even veel te zeggen hebben; dat is eene wet der harmonie.

— Welnu, laat dan de kleur der vrouw overheerschen, zei Marciana lachend.

— Zoudt gij dan een man willen hebben en achten, die uw ondergeschikte was?

Zij waren op eene bank gaan zitten en Marciana woelde met den stok van haar zonnescherm in het zand en beschreef er allerlei kringen. Zij voelde dat zij in een kring zaten waar zij niet uitkwamen.

Sluiten