Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AMAZONE.

89

— Nuj zei ze, het onervaren meisje -sloeg met schuwheid dat aanzoek af. De tantes waren verwoed dat zij de gelegenheid misten haar op deze wijze kwijt te raken. Er volgde eene uitbarsting van de Christelijke Furiën en de tweede verbanning. Wat zij onder die excommunicatie leed — hare brieven zouden u soms doen huiveren. > ■ Zij moest naar het buitenland om hare gezondheid en de tantes grepen de gelegenheid aan, en door hare machinaties hebben zij het Ada onmogelijk gemaakt weer in hare stad terug te komen. Men hield haar verwijderd, opdat zij den vromen geen ergernis mocht zijn. Sinds een jaar of vier zwerft zij nu buiten 's lands, daar zij de kracht mist om zich lók te maken van de oude banden. Heimatlos zwerft zij van het eene pension naar het andere, als het koud wordt in Italië, als het warm wordt in Zwitserland, zonder steun, zonder genoegzame kennis om de vrije denkbeelden ie- dragen, en zoo wankt zij tusschen hare, ach, toch zoo reine wenschen en de vrees of zij werkelijk zulk een monster is als de tantes haar van tijd tot tijd blijven herinneren te zijn. Zelfverwijt vatte grond in hare ziel en martelt haar zonder reden. Een diepe weemoed, eene doodelijke walging heeft alles voor haar ontkleurd, alles is vaal en doelloos. Alleen hare herinneringen leven en in dezen ziet zij met de verdubbelde pracht der begoocheling hare veelbelovende jeugd, die verwelkte in de kilheid van alles wat haar omringde, hare poëzie, die schipbreuk leed; die droom van hare jeugd wordt manie

Sluiten