Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AMAZONE.

95

van Bake, Geel, van Limburg Brouwer, waarin de krachtig klassieke grondslag den geest strengen eenvoud gaf en den smaak Attisch zout, de school die thans weer zoo zeer noodzakelijk is bij het verval der klassiek in de opvoeding.

Hij was nog een goede oude humanist, die de eenheid zocht, voor wien poëzie geen loutere fantasie is, maar hoogere kennis, van werkelijkheid noch ideaal vervreemd.

Reeds als student had hij, bij de beoefening van hel Romeinsche recht, de vele plaatsen aangeteekend die daarin over kunst en antiquiteiten licht geven. Bij zijne studie van Demostheaes was, nevens de rechterlijke, ook de letterkundige zijde steeds in het oog gehouden.

Er kwam in de staatkunde eene krisis waarin hij begon te walgen van de kleingeestigheid en de zege van onwaarheid en onrecht, het benadeelen van de edelste vrijzinnige beginselen. De vierde stand drong luidruchtig op en liet zijne voorbarige eischen schetteren. Als hij niet meedeed met het plebs, verweet men hem dat hij een verkapte aristokraat was, een verouderde liberaal. Hij vond het geen gewenscht gevolg van de vrijheid als de eerste pennehouder de beste alle problemen van politiek, kunst en wijsbegeerte bedilde; als iedere straatjongen tot zijn meerdere zei: loop naar de maan. Humanist van beschaving, was hij ook humaan in den hoogsten zin, met een hart voor al de nooden der menschen, altijd begrijpend en verontschuldigend, eerst het goede

Sluiten