Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AMAZONE.

101

geprikkelde Zonder eenig opzet om te veroveren, wilde zij toch niet onopgemerkt Voor hem blijven; dat was haren vrouwelijken aard, niet met coquettaeiteniajdélheid te verwarren, toch té na. Niet gewone persoonlijkheden oefenen immer eenige aantrekking op elkander nit, men moge het zich al of niet ontveinzen. Haars ondanks en onbewust was er dus

wel zekere laat ik het noemen afwezigheid van

onverschilligheid, geboren. Doch met de eigenaardige bewegelijkheid der vrouwen, of, zoo zij het verlangen, van sommige vrouwen, had zij nauwelijks bemerkt, dat Aisma's gevoel niet geheel en al onaangetast was gebleven van hare macht, of zij trok zich weer terugm grooteregeslotenheid. Zoohad zij ook met gedoogd, dat zijne persoon haar veranderde of te zeer vermeesterde,: Zij had de bitterheden des hartelevens geproefd; de jonge vrouw was niet onberaden en onbewaakt. Zij was nu overtuigd dat zekere periode in het gevoelsleven voor goed tot het verledene behoorde. Zij had dat weggeweend, weggeschertst en weggestreden en zich daardoor alleen m«* het bestaande leeren verzoenen. Om niets zou zij gedoogen dat dit moeitevol verkregen zelfbezit in zijne rust wierd gestoord. Hare kracht had zij gezocht m iets dat eene soort van *töïcisme geleek. Als zij de volle verlangens der menschelijke natuur met mocht deelachtig worden, had zij zien geleerd ze te dooden. Ja, zij was en wilde zijn eene Amazone: die scherts-was haar ernst geworden; niet meer gewond, maar toch Amazone; eigen meester in haar

Sluiten