Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XII.

Italië, Rome deed Aisma reeds zijne werking getroelen. Deels bewust, deels onbewust ontwaarde hij het hoe zijn gemoed zachter en verhelderd werd, hoe zijn geest in kracht en klaarheid won. Alle zielen die door de loutering van het vagevuur moeten, worden ingescheept waar de Tiber naar zee vloeit,

Alla marina Dove 1'acqua di Tevere s'insala

zegt Dante met dat schilderachtig woord: „waar de Tiber zich verzilt." Voor Dante was deze plaats van inscheping de kerk, voor ons in het Italië, en in Rome gevoelt men zich reeds in de voortuinen van het paradijs.

Hij had eenige jaren alleen in en voor zijne kunst geleefd, zich scheidend van de wereld en al zijne krachten aanwendend om de verwarring der verschillende opvattingen, den strijd der meeningen, de bezwaren der techniek, den rijken schat van kennis door zijne onderwerpen geëischt, te vermeesteren. De kunst was zijne eenige geliefde, nadat het uitzicht op eene menschelijke geliefde hem op pijnlijke wijze ontvallen was; deze Muze bleef hem getrouw, in haar had hij zich'niet vergist; zij had hem niet toegelachen met schijn van gevoelens die zij niet bezat en niet kon of niet wilde verwezenlijken. Wanneer men met

Sluiten