Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AMAZONE.

117

majeur en mineur over zonder instrumentale hulp. De treurige klanken verplaatsen ons op den heuvel Golgotha. Op eens een gekraak en gegil. Een Engelsche dame op een vouwstoeltje rolt tegen den grond en twee f acchini trekken haar overeind.

Ginds steekt uit een biechtstoel een lange hengelroede en daalt neer op het hoofd van een knielend jongentje. Zoo kan iedere voorbijganger gezegend worden; de stichting is, waar men haar vinden kan, even als het O schlimmer Tag, o schlinune Stund, die mijn vermoeiden voet voor het eerst hierheen deed zwerven. Voortge jaagd en hijgend naar rust. Ook in geene kerk is zij te vinden.

Koortsig kwam zij te huis en ging zonder te eten te bed liggen, en weende, weende, weende, o mein verfehltes Leben!

Als de Galileesche wijze, met de groote liefde en do» heiligen toorn, terug kwam, hij zou het arme als schurftig uitgestooten schaap in zijne armen opnemen en de booze geesten van die haar kwelden in de zwijnen doen varen, die hij neer deed storten van de rots.

Sluiten