Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AMAZONE.

123

waar thans Pinturicchio's madonna's tronen en Rafael's Elias, ligt de Piazza del Popoio, de obelisk van Heliopolis, door Augustus der zonne gewijd, door Sixtus V bekruist, door vier Egyptische leeuwinnen omringd, en in hare nabijheid Neptunus en tritons, Roma met Tiber en Anio: en op den ouden Romeinschen „heuvel der tuinen" waar Lucullus' gastmalen en Messalina's uitspattingen plaats vonden, beweegt zich thans de elegante wereld van Rome. Een beeld der kosmopolitische veelheid, zoo als gansch Rome is.

Hier wandelden dan onze bekenden, bij de muziek, door de stroomen van menschen en rijtuigen, of in de stillere lanen met borstbeelden van Italië's groote mannen, of genoten het gezicht op de stad. Dan dwaalt het oog op de koepels en hoogere gebouwen, het zachtgewelfde dak van het Pantheon, den S. Angelo, de alom zichtbare S. Petruskerk, de bergen waarop men de waterleiding Acqua Paolo ziet, de pijnen der Villa Doria-Pamfili, en verder een stuk der Campagna. Het eeuwige Rome heeft ook dit onvergankelijke dat zijn aanblik altijd nieuw en boeiend is.

— Daimonion ptoliethron! prevelde van Walborch zachtkens, daimonische stadl

= — Wat is toch eigenlijk daimonisch, vroeg Marciana.

— Onvertaalbaar; het is demonisch, in goeden zin, die onverklaarbare, geheime, als van een godheid uitgaande kracht en overmacht, waaraan wij ons niet

Sluiten