Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

128

AMAZONE.

den rechter enkel waarop alles steunt. De schouders en borstkas in breede vormen der beste Helleensche kunst aangelegd. Het is alles evenwicht, harmonie, volmaakt gevormde kracht; geen athleet met kunstmatige spiervorming; hij is zoo geboren en slechts harmonisch ontwikkeld. Dit zijn ook de schoonste mansbeenen die hier zijn, zeer verre boven den Apoxuomenos, den Mercurius, den Adonis. De uitvoering is zoodanig dat men nauwelijks gelooft dat het eene copie is. Daar echter de oorspronkelijke van Polukleitos van brons was, moet hij die dit beeld in marmer overbracht een meester geweest zijlij' De beenen en de buik zijn als oorspronkelijk voor marmer geboetseerd en naar het leven, niet naar een bronzen voorbeeld. Woorden kunnen de smedige vleezigheid niet terug geven, waarbij het denkbeeld van eene harde stof verdwijnt. -

Over deze beide beelden liep nu de gedachtenwisseling der vier enthoesiaste bewonderaars.

Voor den beeldhouwer was er geen twijfel of de lansdrager en de Amazone waren uit dezelfde school, van dezelfde stof, ja verrieden ook dezelfde behandeling van het marmer.

Zeer tevreden met deze uitkomst zei de heer van Walborch.

— Nu gaan wij naar de Capitolijnsche Amazone — maar gij moet mij éen genoegen doen — kijkt nu niet meer rond en houdt uwe indrukken onvermengd.

— Dan moet u ons blinddoeken, zei Marciana.

Sluiten