Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

134

AMAZONE.

De Amazonen vormen een belangwekkend deel der antieke mythen en kunst. De „mannengelijkende Amazonen" van Homeros vinden bij tal van dichters in Hellas en Latium eene meer of minder uitvoerige vermelding. Het strijdbare „ontborste" vrouwenheer prijkt op honderden gedenkteekens. Ook in eene menigte beelden. Behalve degenen die wij reeds vermeldden, zijn er nog in de museums te Napels, te Parijs en een heerlijk fragment te Weenen, de stervende Amazone met zinkend hoof d, een werk uit den overgangstijd even vóór Feidias. De oude schrijvers noemen een aantal kunstenaars die Amazonen gemaakt hebben. Strongulioon bootste er eene die om de schoonheid harer beenen euknemos werd bijgenaamd en de bijzondere hulde van Nero genoot. Eindelijk waren er vier kunstenaars van wie Plinius de volgende anekdote verhaalt:

Er zou een wedstrijd gehouden worden voor een Amazonebeeld dat den tempel van Artemis te Efesos moest sieren, en wel tusschen Polukleitos, den grooten beeldhouwer der school van Argos, Feidias den Athener, Kresilas, een kunstenaar van Kudonia, en Fradmoon van Argos. Men vermoedde dat ieder met het zelfvertrouwen van den grooten kunstenaar aan zijn eigen beeld de voorkeur zou geven; daarom werd besloten dat de prijs zou worden betaald door het beeld dat zij na hun eigen werk het beste zouden keuren. Het geviel, dat ieder aan Polukleitos den tweeden rang toekende. Het verhaal heeft de waarde van alle, oude en nieuwe,

Sluiten