Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XVI.

Marciana, welke wij dien avond met Askol in drukke gedachtenwisseling gezien hebben, had met hem eenige afspraken gemaakt voor het feest dat in zijn atelier voor Salviati zou gegeven worden. Zij hadden besproken er een klassiek feest van te maken, waar allen in antieke kleeding zouden verschijnen. Askols ruime werkplaats in de thermen van Diocletianus bood daarvoor eene eenige gelegenheid, die hare klassieke vormen en omgeving medebracht. Marciana had met Askol eene vertooning verzonnen en er eenige coupletten voor gedicht. Vrienden van den beeldhouwer en eenige vrouwen en meisjes onder zijne Amerikaansche en Duitsche bekenden zouden daaraan mededoen. Gewoon zich vrij te bewegen, ging zij nu op een morgen uit):wenkte een vetturino op de Piazza di Spagna en liet zich naar de thermen van Diocletianus rijden. Zij vond Askol in het beneden iSttMtêj druk bezig met het boetseeren aan zijne Amazonegroep.

— Ha! zei Askol, vroolijk verrast, — scusate, ik kan u geen hand geven, zij zit vol klei, maar mag ik u mijn elboog aanbieden.

Marciana drukte die lachend.

— Mooi, het wordt mooi!

En Askol tilde de natte doeken op van de geheele

Sluiten