Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AMAZONE.

145

behouden, die door een enkel woord naar omlaag zou worden gehaald en door welke deze daad daarna weer als eene mythe moest worden tot onwerkelijkheid.

Marciana zeide alleen dit:

— Askol, gij weet dat niemand in de gewone wereld, waar men de heilige hoogheid der kunst niet kent, iets zou begrijpen van wat mij hiertoe dreef.

Uw. hand dus op de volstrekte geheimhouding en

later zij[ het ook voor ons vergeten en ongeschied. Zend mij 's avonds een witte lelie en den volgenden morgen kom ik.

s*"s uuuewusi was zij van wat er

buiten haar was; zij voelde den grond niet. Een trotsche verheffing vervulde haar geheel. De Amazone had kracht en haar adel was meesteres boven al het lagere.

Amazone

10

Sluiten