Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AMAZONE.

147

gasten voorgesteld. Nauwelijks kon hij sommigen zoo terstond herkennen. Daar sprong eene kleine gedaante op hem toe, die, het hoofd in klimopbladeren verscholen en met een ronden mantel om de leden, alleen door zijne krukken zich als Salviati deed kennen. Op het eerste gezicht had hij Zélfs Marciana nauwelijks herkend. Het was in den tijd dat de heerlijke terracotta beeldjes van Tanagra voor het eerst algemeener bekend' en bewonderd werden. Van Walborch had enkelen van die bevallige Boiotische vrouwtjes kunnen veroveren, en zoo bad Marciana zich gekleed.

, ÜBWhend stond zij vóór hem, in dezelfde houding die wij zoo vaak zien afgebeeld; de lange himation om de geheele gestalte, terwijl de eene hand, uit de plooien voorkomend, een bladvormigen Waaier hield, de andere onder en met de plooien van het kleed op de hoogte der borst opgeheven. De breedgerande en puntige Boiotische hoed dekte haar hoofd. Met zijn baardeloos fijn gelaat en den purperen band om de zware grijze haren zag van Walborch er uit als een Romeinsche keizer op eene munt.

Het gewemel van togadragenda mannen en vrouwen in kleurige palla's, met hangende vlechten of hooggetorende haren, vol bloemen en groene kranzen, was even verrassend als schilderachtig. Aan den langen wand der zaal waren drie groote tafels tricliniumsgewijze gesteld; zij droegen ruime schalen met gebak en vruchten en de bevallig gevormde f lesschen met lange halzen en met stroo omvlochten.

Sluiten