Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

148

AMAZONE.

Glazen en tafelgerei van alle mogelijke soorten stonden er door elkander met die onregelmatigheid, die men bij eenen artist en vrijgezel vindt.

Na de eerste gesprekken nam Askol eene drinkschaal (het was eigenlijk eene vruchtenschaal), en eerst daaruit plengende op de vloer, dronk hij zijnen gasten toe. Hij stelde voor eenen drinkkoning te benoemen en de dobbelsteenen wezen, wellicht door behendigheid geholpen, Salviati aan als koning van het feestgelag. Hij werd in triumf naar den troon gedragen, wiens hemel achter het midden der tafels verrees. Hij noodde in zijn rasch en vroolijk Italiaansch de gasten te gaan zitten en eenige vertooningen te aanschouwen. Een van de musici onder de gasten praeludeerde op de piano, van de zoldering fladderde een regen van komisch geïllustreerde programma's neer op de toeschouwers, en toen opende zich de gordijn op den achtergrond en toonde zich eene tot tooneel ingerichte verhevenheid.

Men zag een bosch met woeste rotsblokken en aloës, geïmproviseerd met die geringe maar geestige middelen, die de. kunstenaars weten te scheppen. Het licht verbeeldde maneschijn en een groote volle maan blonk op het achterdoek.

Daar was een wilde 'schaar van Korubanten, kleine Daktulen, bokspootige Silenen en nymfen met fakkels, tamboerijns en fluiten.

De heraut, met zijnen staf in de hand, voor op het tooneel, sprak;

Sluiten