Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

150

AMAZONE.

De heraut kondigde aan:

„De wedstrijd tusschen Apolloon en Marsuas: koning Midas, geheel in het goud, als scheidsrechter;"

Beurtelings klonk van Apolloons kithara een verheven hymne en van Marsuas' fluit de tartende parodie.

Apolloon zingt:

Zeus in den lichtenden ether, Artemis, kuische,

Delos, mijn heilige zetel der wijsheid, ' Psuchè, der aarde onttogen, vergodlijtït' Zinge de goudene Iftr? <M

Puthoons giftige slangengebroedsel Treffe de zilveren boog; Schuldenzuiverend, smartengenezend, Glanze mijn licht, en het lage verjagend Strale de schoonheid.

Dan klingt Marsuas' lied daartegen:

Genoeg van Zeus, van preutsche Pallas, Apolloon, Musen en 't hemelsche mal,

Wij houden 't met Kupris, Priapos, En Pan, de natuur, is ons Al.

Wij schoppen het deksel van de kist Der gehuichelde tempelmysterifeaji-*-,

Voor 't oude verfrommelde kunstideaal, Het gezeur van aesthetisch-etheriscb»

Sluiten