Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iS2

AMAZONE.

ontgroeien. Apolloon gebiedt dat Marsuas gevild worde.

De heraut treedt voor en spreekt:

Zoo, of de Midasjongren aan Marsuas geven hun voorkeur,

Musen en Chariten steeds wijden aan Foibos den krans.

Daarop doet hij nog een stap voorwaarts en zegt ter zijde achter zijne hand, ironisch:

Nochtans baatte het niet en berouwde het vonnis Apolloon.

Steeds, schoon Marsuas viel, bloeit zijtf Silenengeslacht.

(De gordijn valt.)

Lachende bravo's en gesprekken volgden hierop. Men handhaafde het recht der kritiek zelfs tegen eenen Foibos; hier werd de realistische kunst verdedigd, daar gehekeld; deze vond Apolloos anatomische repliek wat sanglant, gene de beste die een Olumpiër tegen een satyr kon gebruiken; en iemand plaagde er Marciana mede dat de vertooning eindelijk zich zelve doodde, omdat zij toch zelve het recht der satyre erkende.

Onder die vroolijke scherts gingen toen jonge meisjes rond, vruchtkorfdragende nymfen en nektarschenkende Hebe's. Askol bracht daarna aan Salviati een gelukwensch op zijn geboortedag en bood

Sluiten