Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AMAZONE.

163

weer, als het dein moet en uw lessen nog niet voldoende waren.

Maar waarom tegengestreefd? Waartoe

als er eens iets goeds in lag. O fax Satanae, terugl Als het iets goeds is, dat is juist de vraag; en de zwakheid antwoordt maar voorbarig: ja; het verstand zegt: neen. Marciana, wat is zij eigenlijk? De vrouwen hebben eene levenswijsheid op hare eigene hand, hare gevoelens te verbergen. Zij zijn als de kleine schildpadden, heel sierlijk van dek, maar neemt gij ze in de hand om ze van naderbij te bekijken, dan trekken ze dadelijk kop en pooten in. Wat heb ik eigenlijk in haar? Weet ik het? Die voorstelling van mijne schilderij was toch eene fijne hulde. En evenwel — die mooie purperen roos, die ik haar zond, omdat ik toevallig had afgeluisterd dat zij daarvan sprak met Askol, — geen woord van dank. En hij tipte het penseel in een paar verven op zijn palet en op een ledig doek zette hij de omtrekken van een vrouwengelaat — maar het overige eindigde hij in eene sfinx. Zoo uitte zich zijne gedachte.

Odero se potero. Waarom zou men niet kunnen, als men wil? Maar als de wil onwillig is tot willen? Wat is wil? Hoe weet men of het de wil is die spreekt, of de onwil? Onwil is ook wil. Welken wil dan gehoorzaamd? O Ada, ik ben even zwak en wankelend als gij

Er werd geklopt. Binnenl riep hij gedachteloos in het Hollandsen.

Toch werd het verstaan, want de deur ging open

Sluiten