Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

166

AMAZONE.

zijde van het leven der oudheid te kiezen als een ander om een land- of stadsgezicht te composeeren. Mijn doel is dat stuk leven weer te geven en wel door schoonheid, beide van kleur en vorm.

— Ik hoorde ook bezwaren tegen die groote uitvoerigheid, vooral in de verschietende plannen; zoo meenden sommige kunstenaars ....

— Ik denk dat zij die iets te min hebben, dat iets bij een ander te veel vinden. Heeft men dan nooit een Rafael gezien of een da Vinei? Maar 't is waar, jeugdige borstelaars met sentiment en chic, die met een stuk krijt nog geen kop kunnen teekenen, vinden dat Rafael ongelijk had.

— Met uw verlof, er is hoofdzaak en bijzaak, en deze moet toch ondergeschikt zijn.

— Ondergeschikt — maar daarom niet onuitgevoerd.

— Ik geloof dat gij gelijk hebt, zoo viel Marciana in, — als wij schrijven, moeten wij wel sommige zinnen stil en rustig houden, maar de woorden moeten toch allen verbogen en vervoegd worden en niet enkel in de onbepaalde wijs geschreven.

Natuurlijk; als gij schrijft dat iemand weg gaat, zet gij toch dat hij weg gaat, en niet alleen .... ft! Neen, ik laat het gelden dat een groot meester breed en summier aanduide, omdat hij ook het andere kan en omdat het nu eenmaal zoo zijn karakter geworden is. Maar ik bid u, wat moet men zeggen van de epigonen, die spotten met akademische studie, die niet meer teekenen en niet uitvoeren! Een eersten gevoel-

Sluiten