Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

170

AMAZONE.

vazen met haar eenvoudige silhouetten zoo juist begrepen. Van deze en andere antieke f iguurt j es zoudt gij heerlijke waaiers kunnen maken. Neem een stuk papier en knip het in waaiervorm. Kijk — hier hebt gij boeken en kopieën die ik maakte. Zie, die bikkelende meisjes, deze jongens die hanen laten vechten, die danseressen en toiletscènetjes — alles maar voor het grijpen. Dit Grieksche vrouwtje dat haar armband aan doet, wat een elegantie in deze handeling, terwijl zij den armband om de pols hecht, zie, de hand omhoog en hoe zij de vingers openhoudt — is het niet zoo als gij dit nog zoudt doen? En dat is haast met niets gedaan; op bronsgroenen grond een rood silhouetje, en een paar trekjes voor het binnenwerk.

En de daad bij het woord voegende, knipte hij den vorm en teekende luchtig een paar van die beeldjes.

— Ziedaar; een klein randje er onder, een meander of. klimoprank, en klaar zijt gij. Wilt gij dat eens voor mij doen?

Ada was een van die karakters die altijd beginnen met te zeggen: ik kan dat niet. Maar zij durfde den vriendelijken drang geen weerstand bieden.

— Ik zal u plaatwerken zenden, gij kunt ze calqueeren, en al wat gij noodig hebt. Weldra zult gij er slag van krijgen. En dan weet ik er hier en in Parijs wel debiet voor. Kom, gij kunt hier wel eens de proef nemen.

Terwijl Aisma plaats maakte op de volle tafel,

Sluiten