Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

182

AMAZONE.

stand — of heeft zij minder heftige neiging? De vrouw kan heerschen over haar hart, de man niet.

— O, als gij maar van dezen woudt leeren, dacht hij, zijn boekje verheffende, hij zou u wel leeren „de distels uit uw gemoed te wieden." Bahl mijn kind, kracht wilt gij altijd; nu, kracht is goed, — vioite tortes — maar niet te stroef, geen overmoed, de goden haten en straffen de hubris, den overmatigen trots; „geen deugd gezocht verder dan het voldoende"; virtus est medium vitiorum, „de deugd ligt in het midden der feilen," overdrijf en aan weerskanten komt gij in de ondeugd. O, dat jonge volk, en die modernen, zij weten nooit maat te houden. Hier is de man die u ook hoogen ernst kan leeren, het verum et honestum, het ware en brave; wat is er meer? Die de steile paden der deugd wijst, is er iets fijners dan

Eradenda cupidinis Pravi sunt elementa, et tenerae nimis Mentes asperioribus Firmandae studiis.

Hoe vlecht hij de woorden zoo schoon te zamen! De strijdige woorden altijd naast elkander, eradenda cupidinis, „uit te roeien van de booze lusten de wortels; den te teederen geest met krachtige studiën te stevigen." — „Heersch over uw ziel of tyrannisch heerscht zij over u." Maar altijd de juiste maat; „er is maat in alle dingen; bewaar in alle moeilijkheden een gelijk rustig gemoed," maar ook „matig uw ziel als de voorspoed het te breed zou doen zwellen."

Sluiten