Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

188

AMAZONE.

mimosa, de blaadjes trekken zich snel terug als eene hand ze aanroert. Over den blauwen hemel togen lichte wolkjes, oude wonden deden zich weer voelen, bittere gedachten kwamen te voorschijn uit de krachten die hij gesloten waande, opdoemend in sarkasme en zelfverwijt. Waartoe ook zoo dwaas geweest! Gelukkig dat hij zich niet stelliger en onvoorzichtiger had uitgelaten. Femina fax Satanae, de vrouw is een fakkel des duivels!

In deze stemming ging hij, als middenweg, op eenen morgen naar Ada. Hij had geen bepaald voornemen, maar een onduidelijk besef of hij daar ook licht mocht ontvangen.

— Hoe gaat het met het teekenen? vroeg hij om zijner komst eene aanleiding te geven.

— Och, slecht; ik kan dat niet; ik kan niets; zie maar

— Chutl niet weer terstond ontmoedigd; gij moet u niet zoo gauw opwinden om u zelve te kwellen met zulke vertwijfelingen.

— Het is lichter prediken tegen een ander dan tegen zich zelve.

— Ik zal u wel op den weg helpen; het begin is al heel goed zoo; volharding —

— Ja, als ik Marciana was, die heeft altijd volharding, maar dat is ook gemakkelijk als men alles kan.

— Zeker, zij heeft een rijken geest, en een krachtigen geest. Gij kent haar al lang niet waar?

— Ja, sinds lang.

Sluiten