Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AMAZONE.

191

heid en oprechtheid was, die men bijna zou zeggen dat alleen kan bestaan waar geene liefde is; en daar beiden zich meenden te hebben voorgenomen dat daarvan geen sprake was tusschen hen, was hunne gemeenzaamheid zoo gemakkelijk en vertrouwelijk geweest. Zij vond er dan ook niets vreemds in, hem eens te vragen met haar mede te gaan naar de Villa Borghese. De galerij, waar Aisma toegang had om te werken, had zij eenige malen gesloten gevonden en vroeg hem daarom nu zijn geleide.

— Ik zal u zeggen waarom, zei ze, — gij kent Ouida's Ariadne? Ik heb dien roman zeer lief, men ademt er Rome's lucht, en de sprankelende, tintlende droppels van zijn fonteinen voelt en ziet men.

— Zij heeft haar idee aan Hawthorne's Faun in zijn Transformation ontleend; dat kent gij toch ook?

— Vindt gij dat ontleenen te berispen?

— Volstrekt niet, daarom zeg ik het niet; de antieken hebben een bestaand motief wel honderdmaal gebruikt; ook de oude schilders onzer eeuwen zijn niet bang om een bekend thema te behandelen.

— En de vroegere schrijvers ook niet. Het is een dwaasheid, tegenwoordig, te zeggen: kijk, dat heeft hij van dien, dat is er al eens geweest. De nieuwheid — en op zoo veel van die nieuwheid is af te dingen, wij vinden het telkens in iets ouders terug, — de nieuwheid zit ook niet daar, maar in de toepassing, in den vorm en de gedachte; zij zit dieper dan in de

Sluiten