Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

206

AMAZONE.

.... dat bestaat niet. Neen, zei ze het hoofd schuddende, neen, neen, neen; dat bestaat niet; het is illusie. Ik heb ook wel moeten bemerken, dat ik soms behagen kan en veroveren, als ik wil, en ik wil het wel eens, misschien maken die overgangen van ernst en luchtigheid, de beweeglijkheid van geest en persoon, mijn hekel aan onnatuur, de voornaamste aantrekkelijkheid die ik bezit. Ziedaar wat ik anders geen levende ziel zou bekennen. Er is levenslust, en ik heb behoef te ze te genieten.

— En geen behoefte aan liefde?

— Die heb ik mij afgewend. . . .

— En als ik u nu eens vroeg u die weer aan te wennen?

Marciana stond op. ■ —Mijn vriend, zei ze, ik geloof in u eene Schwesterseele te kunnen vinden. Maar laten ze'Schwestern blijven. O! laten wij ons zeiven en elkander niet begoochelen met een schoone maar bedriegelijke illusie. Illusies kunnen nooit verwezenlijkt worden of zij verbleeken. Het zijn exotische planten uit een gedroomd paradijs, die verbasteren als men ze in een aardschen bloempot zet. Het stofgoud gaat van de vleugels als wij er aardsche kleederen over trekken. Als een man en vrouw naar elkander wenschen, zijn zij voor elkaar in ongerepte schoonheid; als zij elkander hebben, vinden zij elkaar anders.

— Voor de ideale verheerlijking, of als gij zoo wilt, de overdrijving, komt dan de werkelijkheid, of beter, de waarheid, en de waarheid, Marciana, is soms iets

Sluiten