Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AMAZONE.

207

nog schooners. Schijnbaar minder hoog, maar dan ook minder onbepaald en nevelig.

— Is uw denkbeeld niet altijd mooier dan uw schilderij ? Dat zegt men toch altijd, en ik heb ook vaak ondervonden dat mijn geschreven werk niet alles gaf wat ik voelde.

— Dat meenen wij vaak, — maar het denkbeeld zien wij nooit of wij zien het in onbepaalde vormen. En wat helpt het, wat beduidt het of ik al mooie schilderijen kan bedenken; of, wat ook dikwijls het geval moet zijn, mij verbeeld dat ik ze mooi bedenk — zij bestaan niet. Ik weet niet of het in uw kunst ook zoo is, maar zoo is het in de beeldende.

— Misschien is de dichtkunst nog etherischer, en nog onstoffelijker dan die, waar de schoone stof, de materie ook zoo veel geldt.

—Zegt het toch nietveel meer een mooie schilderij, een mooi gedicht gemaakt te hebben, er een werkelijk bestaan aan te geven in tastbare vormen, dan zich te verbeelden dat men er een nog mooier meiken zou? Neen, wij moeten het leven wel idealiseeren, ik meen door den glans onzer poëzie schooner maken, maar een werkelijk leven is schooner dan een gedroomd leven. En een eenzijdig leven is maar half; eerst in het samenleven komt ieders leven tot zijn volle ontplooiing. Zeg eens, zoudt gij een gedicht maken, als gij alleen op een onbewoond eiland waart, zoudt gij het dan opschrijven?

— Ik had dan zeker geen inkt.

Sluiten