Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

218

AMAZONE.

kundige werken valt de stof weg, bij beeldende kunst ligt daarin voor een niet gering deel bet wezen.

— Dat is juist wat ik wilde leeren. Zeg mij eens, is bet waar, wat sommige kunstenaars beweren, dat in eene schilderij het onderwerp onverschillig is?

— Ja en neen; men onderscheidt daarin niet goed. Naar mijn inzicht, maakt het onderwerp het kunstgehalte niet uit, maar het onderwerp is toch niet geheel onverschillig. Wel kan een enkel motief zonder bijgedachte of onderwerp schoon zijn alleen door het talent der uitvoering; maar grooter is de kunst wanneer ook het motief op zich zelf schoon is en belangrijk. Er zijn kunstwerken die bijna alleen een onderwerp hebben, maar falen in de kunst, dat deugt natuurlijk ook weer niet. Het onderwerp moet niet afzonderlijk bestaan, maar éen zijn met de kunst. In alle geval eerst de uitvoering maakt het onderwerp tot kunstwerk en geeft dit zijn eigenlijke waarde.

Ook moet gij dit onderscheiden; er is in het kunstwerk het onderwerp, het voorgestelde, dat niet onverschillig maar toch geen hoofdzaak is: dan is er de eigenlijke inhoud in engeren zin, dat is de gedachte. Die eigenlijke gedachten in artistieken zin is niet het uitwendige voorgestelde of verschijnsel waarin zij optreedt, ook niet eene filosofische of bijgedachte, maar de kunstgedachte en deze is het wezen. Deze is de samenstelling van vormen, lijnen, kleur en toon, die zich in de hersenen gevormd hebben en in welke alle motieven worden omgezet en ge-

Sluiten