Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

220

AMAZONE.

druktype. Maar in onze kunst is de wijze hoe iets gedaan is van zeer groot gewicht. Dit is zóo sterk, dat sommige werken om die wijs alleen al bekoren, zonder meer. Bij ons ligt een deel der schoonheid in de wijs waarop krijt of penseel gebruikt is, lomp of geestig, onbeholpen of handig, koud en grof of edel en vast en gevoelig, met alle meesterschap over stof en vormen. Vooral in de teekeningen kan ik het u duidelijk maken. Gij moet niet naar het geheel zien, maar leeren spellen; met het oog alle vormen en trekken volgen. Zie, ik kan het u met Brauns voortreffelijke foto's aantoonen; zie eens in Rafaëls teekeningen, dien adel omdat hij van het werkelijke model opklimt tot de heerlijkste vormen; zie, in dien arm; de zuiverheid en zwier van de lijn, die vastheid, omdat hij bet zoo precies weet; en die teerheid omdat de hand aan elke trilling van het hoogste kunstgevoel onmiddellijk gehoorzaamt.

En zoo als artisten gewoon zijn de hand hunne gedachten te doen vergezellen, nam hij potlood en papier en Wees het, welk gevoel er in dé zachtheid of den nadruk, de fijnste buiging, zwelling en lichtheid eener lijn ligt.

— Kijk, zulk eene lijn is hard, droog, maar zie nu, hoe zulk eene lijn alle aandoeningen der ziel kan weergeven. Dat heeft Rafaël in zoo hooge mate in zijne teekeningen. Dat ziet men voorbij als men de techniek niet kent of er niet op gewezen wordt. Da Vinei heeft het weer heel anders; misschien de gevoeligste hand van teekenen die er ooit geweest is;

Sluiten