Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

222

AMAZONE.

u vooraf waarschuwen. Als gij eerst Michelangelo gezien hebt, zal Rafaël u in het begin tegenvallen. Michelangelo is zoo aangrijpend en geweldig dat Rafaël eerst kleiner wordt, en toch .....

— En toch? Vindt ge Rafaël toch hooger?

— Dat is niet met éen woord te zeggen. Zie eens Michelangelo overweldigt zoo, dat men er toe verleid wordt, zooals door alles wat bovenmatig is, hem grooter te vinden. Toch is de ingehouden, zich zelf meester zijnde kracht van Sanzio, die nooit buiten de grenzen van het edelste schoon gaat, misschien een absoluter, hooger, blijvender standpunt, dan de titanische woede van Buonarroti. Michelangelo's welfbeschildering in de Sixtina is een verbazende schepping. Het gansche scheppingsdrama is er door Michelangelo op zijn beurt ook geschapen. Die dit dacht en uitvoerde had haast de wereld ook wel kunnen scheppen. Zeker is hij een geniaal beeldhouwer en architekt, maar het staat bij mij vast dat hij nog grooter is als schilder. Hij is volslagen meester van alle vormen, hij maakt menschen die zich anders kunnen bewegen dan de gewone. Zijn schildering is vlak, dun, met weinig volstaande, en toch is alles volkomen gemodeleerd. Alles is harmonisch in zijn kleur; hij is daar ook een verbazend kolorist of juister, meester van den toon; de behandeling heeft iets van wat zij sfumato noemen, het licht is getemperd, slechts hier en daar zachte reflexen op het vleesch. Er zijn oogenblikken dat ik denk dat de zoldering van de Sixtina het hoogste is

Sluiten