Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AMAZONE.

235

Weet mevrouw ook hoe men toch doen moet als een man niet wil?

— Dan moet je ook maar niet willen; en dan komen zij wel weer nader.

— Zou het? Maar ik durf dat niet wagen. Wil ik mevrouw eens vertellen wat ik laatst beproefd heb? Er is bier eene oude vrouw die kan tooveren. Jezu Maria, zij kan zoo tooveren! En laatst heeft zij een wassen beeldje voor mij gesmolten, om hem te doen toegeven, weet u, en ik heb er tien Ave Maria's bij gezegd en toen gebeden tot den heiligen Jozef.

Marciana vond deze vereeniging van oud-Romeinsche tooverij en nieuw-Roomsche devotie niet vreemd; zij was daaraan in Rome gewend. De levensduur van oude volksgebruiken is verbazend en allerlei Roomsche gebruiken zijn niets anders dan de ge-* doopte overblijfselen van Romeinsche. Nog improviseeren soms de mannen met elkander in eene osteria versregels in schertsend wisselgesprek, soms met begeleiding der guitaar; het is de oud-Romeinsche satura. Nog doet men de kinderen een heilige aanraken ter genezing, zoo als de ouden ze de bronzen wolvin van hetCapitool of een godsbeeld lieten aanraken. De Lares en Manes of huiselijke en landelijke godheden zijn in heiligen overgegaan. Maar het kwam haar in de gedachte dat Jozef eigenlijk de rechte man niet was om het meisje te helpen; zijn huwelijk was iets minder gewoons en den indruk daarvan ziet men op alle schilderijen, waar hij zoo diep droefgeestig op eenigen afstand staat te kijken

Sluiten