Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AMAZONE.

237

meinsche grandezza. Toen vroeg zij hem of hij het niet wilde zeggen aan Angelo. Zij had hem ook gebeden er vooral haar gelijkenis niet in te brengen. Zij zag nu ook dat het beeldje goud en rossig haar had, — é, net als de Signora dacht ze, — en ze was tevreden, want haar, met haar zwarte lokken, zou Angelo er niet in kunnen herkennen. En nog eens smeekte zij hem het toch niet aan Angelo te zeggen.

— Maar kind, zei Aisma, je hebt niets kwaads gedaan.

— Ahl weet bet wel; maar de modellen worden

bij ons veracht. Maar, — dit is iets anders, en

de Signora heeft het toch ook gedaan.

— Zóo? voor wien?

— Wel, voor den beeldhouwer; dat heeft Angelo mij verteld.

Aisma werd nadenkend; wat was dat? Het stuitte »em als een spion haar uit te hooren en hij zweeg. Maar Marietta bemerkte daar niets van en éintf voort: 6

— ^a. Angelo zei mij dat het heel geheim ging en lóf werd weggezonden, maar hij begreep het, omdat signor Askol in drift den arm van zijn beeld had stuk geslagen, en toen hij nu terug kwam vond hij den arm op nieuw geboetseerd en anders en veel mooier. La Signora heeft heel mooie armen.

Wat hij v*n Marietta had gehoord had zijne stemming weder bedorven. Hij dacht er telkens over en allengs werd het hem onaangenamer. Wrevel en

Sluiten