Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

254

AMAZONE.

je eigen gevoel, dat weet ik, maar dat is niet goed. Ik weet dat het niet waar is wat je zegt. Ge zijt elkander niet onverschilling, en waarom zoudt gij dat ook zijn? Waarom niet aan uw gevoel toegegeven?

— Omdat het een dwaasheid van mij zou zijn en een zwakheid.

— En Marciana wil nu eenmaal tegen alles in niet zwak zijn, niet waar? Dat verbeeldt zij zich. Maar weet je wat dit is? Het is zwakheid, de zwakheid van je hart niet te durven vertrouwen. Die waarlijk sterk is, vertrouwt. Weet je wat het nog meer is? Egoïsme. Je hebt hem lief en hij u, en je wilt het niet erkennen. En waarom? Omdat je egoïst bent, beide, dat wil zeggen, dat je beide je eigen meester wilt zijn en elkaar niets toegeven. O, Marciana, liefde is zoo iets goeds omdat zij de menschen zacht maakt en den eigen wil, den egoïsten wil doet buigen voor het verlangen van een ander. Je bent zoo lief en goed, maar je maakt je zelf zoo hard en ongevoelig; o, doe dat toch nietl

Marciana trok haar naar zich toe en omhelsde haar: — Je bent een goed kind, mijn Ada. Hoe weet je dit alles zoo? Jij, die ik voor zoo zwak aanzag, ... je bent misschien sterker dan ik! Maar lieve, je weet wat ik geleden heb, je weet hoe ik er mij boven op heb gebracht; is het geen dwaasheid weer op nieuw te beginnen?

— Ik weet het niet: ik heb maar een arm misdeeld hart voor zulke gevoelens, maar ik zou denken, wat

Sluiten