Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

260

AMAZONE.

blik zorgen. Wij nemen dat hier niet zoo zwaar op als gijlieden in het Noorden. Gij waart vroeger toch ook vroolijk, maar, Marciana ik heb uw lach in geen dagen gehoord; ik was soms bang dat gij ziek waart. En Aisma is ook al zoo somber en vermijdt mij; hij zei mij laatst, dat hij voor langen tijd op reis ging. Hij is een groot kunstenaar, maar hij moest de zaken zoo zwaar opnemen; — hij loopt rond als die gestraften van Dante's Inferno, onder looden monnikskappen gebukt. Hebt gij hem niet gezien dezer dagen?

Marciana's gelaat betrok en zij kon dat niet verbergen.

Salviati zag het en schudde het hoofd en legde zijne hand op de hare:

Mijne waarde, er zijn wolken over en tusschen

u beiden — ik ben immers uw vriend en mag het wel zeggen?

Marciana ontkende het niet — maar, zei ze, wat er is, kan ik u niet duidelijk maken.

— Och, het zal ook wel niet duidelijk zijn.

— Spreek mij maar niet van hem, het is beter dat wij elkander niet zien.

— Nog beter dat gij elkander verstaat,

Volete che v'insegni li tormenti? Al die kleine verwarringen beduiden niets- hebt gij wel eens in een oude courant gelezen van allergewichtigste bezwaren die de wereld in rep en roer

Sluiten