Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AMAZONE.

261

zouden brengen? Acht dagen later blijkt het belachelijk en een nietigheid.

Toen liet hij de handen weer over de toetsen gaan en begeleidde eenige woorden die hij schertsend in zijn klankrijk Italiaansch half zong half reciteerde:

Daar was eens een donna superba, incarnatie van roos en sonnet.

Daar was eens een glansrijke schilder, van edelen harte en geest;

Zij liepen elkander te zoeken, maar elk naar den verkeerden kant —

la la, la la lé, la UI

Marciana's levensvolle geest had haar vroeger ook de kracht gegeven om zich boven velerlei leed te verheffen. Doch het waren meer ironie en humor die dan over haar stemming hadden geheerscht. Bij Salviati waren het onbezorgdheid en vroolijke lichtheid die uit het hart zelf kwamen. Zij had de vroolijkheid van den geest, bij hem zat zij in het gemoed. Haar gemoed echter was thans geheel ontstemd en zelfs de lustige luim van Salviati kon er geene luchtige toonen uitlokken.

Toch had het bezoek bij hem haar hart eenig goed gedaan. Als een zware regen de bladeren en bloemen doet neerhangen en er dan het zonlicht weer over schijnt, heffen zij zich niet op eens weder op, maar toch tintelt op de hangende bladeren en vochte bloemen hier en daar de zonnige glans. Zoo was het bij Marciana, al bleek het niet onmiddellijk.

Sluiten