Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AMAZONE.

267

maal gedaan had. Het werd haar eene wroeging en marteling.

En waarom dit alles?

Had zij hem niet lief?

Alleen omdat zij zich had voorgenomen aan zulk een gevoel niet meer toe te geven, geleerd, zoo zij meende door de ondervinding; uit vrees dat de begoocheling weer in nevel mocht opgaan, uit vrees dat zij misschien hare onafhankelijkheid van persoon en geest zou verliezen. Ach, zou hij al zulke beweegredenen van haar gemoed kunnen begrijpen, en zoo hij ze begreep, zou hij ze kunnen billijken? Kon zij zelve ze thans wel geheel billijken? Had hij zich ooit opgedrongen? Had hij haar ooit willen overheerschen? En als het eens zoeter ware een beminden invloed op zich toe te laten, dan alleen,

eenzaam te heerschen op een rotsburg? Of ook

dit, gebiedster te zijn in eens anders hart, niet door het tot slaaf te maken, maar als bezielende macht, als liefde?

Daar kwam nog eene kleine menschelijke zwakheid bij. Zoolang als Aisma haar met zachtheid had zoeken te -.finnen, was zij tegenstand blijven bieden, — maar de laatste maal had hij haar met kracht aangevat; de beslistheid en koelheid van zijn afscheid had haar meer geschokt dan zij dacht, en nu voelde zij dat zij daartegen met al hare Amazonetheorie toch als vrouw zwakker was.

Sluiten