Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

272

AMAZONE.

ontloken en geheel opengegaan. Zij zag om zich heen en voelde of zij de rozen nog had aan haar borst. Eene lichte huivering deed haar trillen, zij kon hare tranen niet meer weerhouden; zij kuste den ring, lang, hartstochtelijk; — ik kan niet meer tegenstrijden — zuchtte zij en zij legde zich neer, de hand met den ring op haar hart, en een zachte ontspanning deed haar insluimeren.

De vogels daarbuiten zongen haar 's morgens wakker; had zij gedroomd? Wat was er gebeurd? Neen, het was alles werkelijk en de ring kon niet van haar vinger:

— En hij behoeft er ook niet meer af, Goddank, zei ze, weg met allen valschen waan. Alas, 't is true

Most true it is that I have looked on truth Askance and strangely. Zij sloeg het sonnet van Shakespeare op, waarvan deze regels haar waren ingevallen, en las het over.

Zij nam toen het deeltje met de Sonnetten, streepte het bedoelde aan en legde er het blaadje, waarop zij hare vertolking schreef, naast:

Helaas, 't is waar, ik doolde af en aan,

'k Heb mijn een nar gemaakt voor 't oog, gewoeld

In eigen geest, voor niets het dierst verdaan,

Op nieuwe neiging ouden wrok gekoeld,

't Is waar, 'k heb vreemd, met loenschen blik de deugd

En trouw bezien; maar, bij des hemels gloed,

Die warling gaf mijn hart een andre jeugd,

Beproeving toonde mij uw hoog gemoed.

Sluiten