Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AMAZONE.

273

Nu is t voorb^i neem wat geen eind ooit vindt. Ik wil mijn neiging op geen nieuwe proef .Meer slijpen om een vriend die zoo bemint Te toetsen, dien 'k met hart en geest behoef Oeef mij uw welkom, vriend, vergiffenis Vergeving mij de beste heeling is. ' M.

Zij pakte dat in en liet Marietta het aan Aisma brengen.

Toen zij binnen kwam, vond zij den ouden heer al aan de ontbijttafel, brieven lezend die hij uit Holland ontvangen had. Zij stak hem lachend de hand toe en hijtfaf er een kus op, zoo als hij gewoon was.

— Kind, zei hij, ik heb brieven die mij binnen een paar weken te huis roepen; — trouwens, zoo als de zaken hier staan, is het ook maar beter dat wij niet langer blijven. '

Zij lachte vroolijk en stak hem nogmaals hare hand toe; hi, zag haar bevreemd aan, en toen zij hem spelend hare hand dicht bij het gezicht hield toen eerst zag hij den ring, een anderen da/zij gewoon was te dragen.

— Wat is dat?

— Lees maar.

Hij wist niet recht hoe hij het had, maar hij las toch: amo te — ameme, en zijne verbazing werd er niet te minder om.

— Dat is de ring dien Aisma mij te Paestum gaf —- hadt gi, ooit gedacht dat er dat onder zat?

lllé-^ haar geIaat' aan ha« stem, hare vroolijkheid dat er iets bizonders gebeurd was. Amaione.

18

Sluiten