Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

274

amazone.

— Ja, dat zat er onder; ik heb hem schoon gemaakt van het oude vuil, begrijpt gij, van het oude

vuil, weg daarmee; nu houd ik bem zóo en hi*j

mag niet meer van mijn vinger af.

En half verlegen, half in overrompeling van vreugde viel zij hem om den hals en verborg haar gelaat tegen hem aan.

Goddank! mijn lieve Amazone is wijs geworden! Zie fè wel, dat Herodotos gelijk had! En Aischulos, toen hij Prometheus zelf deed zwichten!

Nu, 't is mogelijk dat de oude kunst er iets toe

gedaan heeft, — maar toch nog meer de nieuwe!

Inniger vreugd was den ouden heer in lang niet te beurt gevallen, en hij fUstte niet voor dat Marciana hem alles, alles verteld had.

Aisma's toebereidselen voor zijn vertrek waren vertraagd, daar hij nog brieven wachtte die zijn veiv blijf in Griekenland voor zijne st-MKën gemakkelijk en vruchtbaar moesten maken. Hij had ook zijne belofte willen houden van niet terstond heen te gaan. Zijne Helena had hij echter al van den ezel genomen en ter zijde gezet; even als de Trojaanzche grijsaards dacht hij: „hoe schoon zij ook zij, hé* is beter dat zij niet blijve en ons geen verder leed bereide." Dm. j

De eerste overspanning was geweken en hij nad zich rekenschap zoeken te geven van zijn gevoel. De aanleiding die zijn hevige gevoeligheid had gewekt, wat Marciana dan ook voor Askol mocht gedaan

Sluiten