Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AMAZONE.

275

hebben en hem geweigerd, dit alles trad op den achtergrond. Het mocht eene uitbarsting hebben te weeg gebracht, het was niet de grondoorzaak. Deze lag in hare onverklaarbare houding jegens hem. Zij had hem toegelaten tot haar hart, al scheen zij het binnenste heiligdom daarvan voor hem gesloten te houden. En toen op eens, bij den eersten strijd, had zij hem dat doen voelen. Hare neiging scheen geringer dan hare eigenliefde. Teederheid en zachtheid schenen haar te ontbreken. Gevoelloos had zij kunnen zijn tegen hem die zich geheel had geschonken. Dat was eigenlijk de angel, die hem gekwetst had.

Met groote verwondering en eene pijnlijke gewaarwording zag hij op een morgen Marietta verschijnen, die hem een pakje gaf. Hij herkende al op een afstand de hand van het adres en legde het pakje neet! l#vreesde het te openen.

— Wel Marietta, zei hij, heb je mijn teekening goed verkocht?

Marietta bloosde en zei aarzelend:

— Ik mag het eigenlijk niet zeggen. . . . maar la Signora heeft ze dadelijk van mij gekocht en er een lijst om laten zetten, heelemaal in 't goud, en ze op haar eigen kamer opgehangen.

Zoo stelde zij er dan toch belang in die teekening van hem te hebben, in haar eigen kamer — en Aisma deed het pakje open en vond het boekje en daarin bij de twee aangestreepte sonnetten CX en CXI het beschreven blad. Hij las en wist ttet wat hem over-

Sluiten