Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AMAZONE.

287

een kind, de zorg voor een jeugdig zieltje, doodden alle egoïsme, alle overdreven bezigheid met zich zelve. Jezus heeft de kinderen gezegend en dat was een wijze en diepzinnige daad. Hét kind is de ware verlosser. Met een weinig verstand en veel liefde gekweekt, is het een huisgodje dat zegen brengt

De goede Salviati schrijft later wel eens een vroolijken brief aan de vrienden:

— E, zegt hij steeds, het leven is toch zoo schoon, — als de menschen het maar zelf niet bederven.

Askol oogstte den roem dien zijne Amazonegroep verdiende; hij meldde eens dat hij uit Amerika eene bestelling had ontvangen om haar in marmer uit te voeren. Aisma ontving daarvan de fotografie zonder eenige bitterheid, omdat hij nu alles weet en hij met zijne Marciana vereenigd is.

Hun eerste bezoek in Holland was bij Aisma's zuster geweest, een van die goede geesten, in welke de zachtheid van Ada en de fiere kracht van Marciana vereenigd waren tot rust en edelen zin. Zij zag toen haar broeder aan en zei met een glimlach:

— Wel, heeft het zwarte nu het overwicht? En is de slotsom teleurstelling? En is afsluiting het beste middel?

— Wij hebben elkanders gemoed helder gestormd, zei hij vroolijk, en de lucht is weer hoog en blauw boven ons; wij zullen de som nog eens overtellen, niet waar, Marciana? "**Mi

_— Wij zullen nog eens overtellen, wij hebben de uitkomst te vroeg gesteld, ik geloof wel dat zij deze

Sluiten