Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE PRIESTER G. S. PETROW.

(korte levensschets).

Wie is de priester Petrow?

Een begrijpelijke vraag, al behoort Petrow tot de bekende figuren en helden der nieuwe Russische geschiedenis.

Een paar jaar geleden schreef een Petersburger journalist: „In het geïllustreerde bijblad van de „Nieuwe Wereld" (de voornaamste Russische periodiek) zag ik een bijzonder boeiend portret met het onderschrift: De bekende redenaar Petrow, geb. 1868, en ik vroeg mijzelf af, wie toch wel die man mocht zijn, — ik verwonderde mij over dat naamwoord bekend, want ik had nooit van hem gehoord."

En toch was (gelijk deze journalist al spoedig gewaar werd) toen reeds de roemrijke loopbaan van Petrow begonnen, en nu — na enkele jaren — is er in heel Petersburg niemand, die dezen Godsman niet kent Bijna ieder heeft hem in de groote meetings gehoord, of althans één van zijn brochures gelezen.

Ja, door héél Rusland heen is in enkele jaren de faam van dezen wonder-man verbreid.

Zelfs uit Jekaterienenburg en uit de streken van den Oeral kreeg ik brieven over hem.

Welaan, hoort wie hij is!

In het stadje Jamburg, gelegen in het gouvernement Petersburg, werd ten jare 1868 Griqoriy Spiridonowitsch Petrow

Sluiten