Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10

geboren. In Narva liep hij het gymnasium af. Daarna bezocht hij in Petersburg het seminarium en de geestelijke akademie.

In 1891 werd hij tot priester gewijd. Hen jaar later kreeg hij de aanstelling als godsdienstleeraar aan het 3de gymnasium te Petersburg.

Kort daarop, in 1893, werd hij eerste geestelijke van de kerk van den heilige-Alexander-Newsky, behoorende bij de artillerieakademie Michaël, en ontving tegelijk een aanstelling als godsdienstleeraar aan die inrichting.

De buitengewone begaafdheid van den prediker maakte hem weldra populair. Zijn werkkring groeide met den dag, zoodat hij tegenwoordig een taak verricht, waaronder ieder ander zou bezwijken.

Behalve aan de genoemde inrichting en hare voorbereidingsklassen, geeft hij ook lessen in de universiteitsklassen van het Alexander-lyceum en is hij in de laatste jaren ook nog werkzaam als professor in de theologie aan het pas opgerichte Polytechnicum.

Bij dezen uitgebreiden arbeid als docent, die hem bijna den geheelen dag bindt, is hij toch nog onophoudelijk bezig door prediking, voordracht, en door de pen, evangelischen invloed uit te oefenen op degenen, die aan de school zijn ontgroeid.

Bij het houden van zijn voordrachten („bespreking" of „onderhoud" noemt hij ze zelf) is er in heel Petersburg geen zaal, geen auditorium, groot genoeg om de aanstroomende menschenmassa's te bergen.

Hij treedt daarom op in de ruimste zalen, die hem ter beschikking staan.

Voor het (z.g.) beschaafde publiek eiken Vrijdag, van 8—9 uur 's avonds, in de aula van de Michaël-akademie, en voor „het volk" iederen Zondag tweemaal, van 5—6 uur in de artillerie-school Michaël, en van 7—8 in de groote manége van het marmer-paleis.

Sluiten